MSZ Méréstechnikai Kft. 6728 Szeged, Városgazda utca 15. Tel/fax: (62) 441-621

Vásárláshoz szükséges dokumentumok

  • cégkivonat, egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolvány, vagy hivatalos irat a vállalkozásról
  • aláírási címpéldány, egyéni vállalkozás esetében személyi igazolvány
  • amennyiben nem a cégképviseletre jogosult jön átvenni a pénztárgépet, akkor az aláírási címpéldányon felül szükséges pénztárgépenként egy-egy eredeti meghatalmazás
  • az átvevő(meghatalmazott) személyi igazolványa